مشکلات یادگیری و رفتاری

بررسی مشکلات یادگیری و رفتاری

اختلال اتیسم چیست ؟

اختلال اتیسم چسیت ؟

         این اختلال که گاهی از آن به عنوان اختلالهای رشدی فراگیر یادمی شود ؛ با آسیب شدید و گسترده در زمینه های گوناگون رشد مانند اختلال در مهارتهای تعامل اجتماعی متقابل ، مهارتهای ارتباطی و فعالیتهای کلیشه ای مشخص می شود . اختلالهای کیفی که این وضعیت ها را مشخص می کنند ، با توجه به سطح رشد و سن عقلی فرد ، تفاوتهای آشکار دارند. این طیف اختلالهای زیر را شامل می شود :

1-    اختلال اتیستیک

2-    اختلال رت

3-    اختلال از هم پاشیدگی کودکی

4-    اختلال آسپرگر

5-    اختلال رشدی فراگیر ی که به گونه ای دیگر مشخص نشده است

1- اختلال اتیستیک : مشخصه های اصلی این اختلال عبارتند از : رشد نابهنجار یا مختل شده قابل توجه در ارتباط ،تعامل اجتماعی و نیز محدودیت چشمگیر در فعالیتها و علایق .

2-اختلال رت : مهمترین مشخصه اختلال رت ظهور نارسایی های متعدد خاص در پی یک دوره کارکرد نابهنجار پس از تولد است . اختلال رت به طور خاص با عقب ماندگی ذهنی شدید یا عمیق همراه بوده و فقط در دختران دیده می شود.

3-     اختلال از هم پاشیدگی کودکی  :مهمترین مشخصه ی اختلال از هم پاشیدگی کودکی واپس روی قابل ملاحظه در زمینه های متعددی از کارکردها در پی حداقل 2 سال رشد به ظاهر بهنجار است . رشد به ظاهر بهنجار در ارتباطاط کلامی و غیر کلامی متناسب با سن ، روابط اجتماعی ، بازی و رفتار انطباقی فرد بازتاب می یابد . پس از دو سال اول زندگی ، کودک در حداقل دو مورد از موارد زیر مهارتهایی را که کسب کرده است ، از دیدگاه بالینی در حد قابل ملاحظه ای از دست می دهد . زبان دریافتی یا بیانی – مهارتهای اجتماعی یا رفتار انطباقی – کنترل ادرار یا مدفوع – بازی و مهارتهای حرکتی .

4-     اختلال آسپرگر: مشخصه های اصلی اختلال آسپرگر عبارتند از: اختلال شدید و مداوم در تعامل اجتماعی و ظهور الگوهای رفتاری ، علایق و فعالیتهای محدود و تکراری . این اختلال از دیدگاه بالینی در کارکردهای  اجتماعی  ،   شغلی  و  غیره  اختلال قابل ملاحظه ای ایجاد می کند.

5-     اختلال رشدی فراگیر ( که به گونه ای دیگر مشخص نشده است ) : این طبقه زمانی به کار برده می شود که در رشد تعامل اجتماعی یا مهارتهای ارتباطی کلامی و غیر کلامی و یا رفتارها و علایق و فعالیتهای کلیشه ای یک اختلال شدید و فراگیر وجود دارد ، ولی با ملاکهای نوع خاصی از اختلالات فراگیر رشد مطابقت نمی کند.

کودک پیش دبستانی طیف اتیسم : به فردی اطلاق می شود که : 1) در یکی از 5 دسته اختلالهای رشدی فراگیر قرار گیرد . 2) به نحو قابل ملاحظه ای با افراد هم سن خود تفاوت داشته باشد . 3) این تفاوت به حدی باشد که برخورداری آنان آز آموزش و پرورش مستلزم تغییراتی متناسب با مشکل ، در برنامه ها ، محتوا و روشها ، مواد و فضای آموزشی عادی و ارائه خدمات آموزشی و توانبخشی ویژه به آنان باشد .

کلاس ویژه نوآموزان طیف اتیسم : کلاسی است که در مدارس استثنایی تشکیل می گردد و از نظر مقررات تابع قوانین مدارس استثنایی می باشد . در این کلاس فضا و چیدمان کلاس برحسب نیازهای نوآموزان می باشد.

مدارس استثنایی با کلاس ویژه نوآموزان اتیسم : به مدارس استثنایی اطلاق می شود که کلاس ویژه اتیسم در آنجا تشکیل می شود .

مدارس ویژه دانش آموزان با اختلالهای رفتاری – هیجانی ( طیف اتیسم ) : به مدارسی اطلاق می شود که دانش آموزان با اختلالهای رفتاری – هیجانی ( دانش آموزان طیف اتیسم ، ADHD ، اضطرابی ، و ... ) در آن تحصیل می کنند . کلاسهای این دانش آموزان با توجه به خصوصیات این گروه ؛ فضایی متفاوت ، از نظر نحوه تقسیم فضا برای درس یا کار یا بازی داشته و دارای لوازم توانبخشی ساده ( تخته تعادل ، وسایل تقویت مهارتهای حرکتی ساده و... ) می باشد . همچنین این مدرسه باید دارای اتاق کاردرمانی ، گفتاردرمانی ، اتاق مشاوره یا روانشناس ، اتاق بازی درمانی و موسیقی درمانی باشد.

 

+ نوشته شده در  ۸۸/۱۲/۰۱ساعت 12:11  توسط زین العابدین حسین زاده  |